10/2020 ZULU koulutti UM:n henkilökuntaa ja kumppanijärjestöjä 3-osaisella evaluointikurssilla ''Training in development evaluation'', erityisesti HR&GE-näkökulmista.
 
10/2020 ZULU koulutti Abiliksen Suomen henkilökuntaa ja maatoimistoja RBM:stä.
 
10/2020 ZULU koulutti VGK-hankkeiden seurannasta ja arvioinnista Fingossa.    
 
6-9/2020 ZULU toteutti VGK-tuen evaluoinnin ulkoministeriölle.
 
5-6/2020 ZULU fasilitoi Vammaiskumppanuuden muutosteorian tekemisessä.
 
5/2020 ZULU fasilitoi Fingoa muutosteorian tekemisessä.
 
4-5/2020 ZULU fasilitoi Solidaarisuutta muutosteorian tekemisessä.
 
2-4/2020 ZULU työsti Abiliksen tuloskehikon indikaattoreita, lähtö- ja tavoitetasoja sekä oletuksia. 
 
2/2020 ZULU veti RBM- ja riskienhallintakoulutuksen Nepalissa Abiliksen Aasian maatoimistoille.
 
2/2020 ZULU fasilitoi Fingoa Powerbankin muutosteorian tekemisessä.
 
1-3/2020 ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle. Osallistavan kurssin lisäksi jokaisen ryhmän kanssa jumpattiin hankesuunnitelmat kuntoon ja valmistauduttiin hankematkoille, hanketeemojen vaihdellessa pakolaishankkeista WASH-hankkeisiin Afrikassa, Aasiassa ja Amerikoissa.
 
12/2019 ZULU teki viestintämateriaalin Vammaiskumppanuuden 30-vuotisjuhlaan. 
 
9/2019 ZULU auttoi ToR:n laadinnassa ja evaluaation tilauksessa Abilis säätiötä, Siemenpuusäätiötä ja KIOSia. 
 
9-12/2019 ZULU fasilitoi Vammaiskumppanuuden strategiaprosessin.
 
9-10/2019 ZULU teki selvityksen Euroopan komissiolle suomalaisista DEAR-hankkeista.
 
8-10/2019 ZULU teki väliarvioinnin Aivotallin kanssa Turun Ammattikorkeakoulun vetämästä EU-hankkeesta, jossa kehitetään mielenterveyssairauksien skriinaamiseen tarkoitettua mobiilisovellusta eteläisen Afrikan maiden terveydenhuoltoon. 
 
8-9/2019 ZULU ja Planpoint arvioivat ohjelmatukijärjestöjen vuosiraportit ulkoministeriölle tulosperusteisuuden ja kansalaisyhteiskunnan voimistumisen näkökulmista. 
 
6/2019 ZULU kirjoitti EU-hakemuksen suomalaiselle ot-järjestölle.
 
4-5/2019 ZULU teki Abilis säätiölle RBM-manuaalin.
 
4-5/2019 ZULU koulutti UM:n henkilökuntaa ja kumppanijärjestöjä kurssilla ''Training in development evaluation'', erityisesti HR&GE-näkökulmista.
 
1/2019 ZULU koulutti UFF:n henkilökuntaa riskienhallinnasta.
 
1-2/2019 ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle. Osallistavan kurssin lisäksi jokaisen ryhmän kanssa jumpattiin hankesuunnitelmat kuntoon ja valmistauduttiin hankematkoille, hanketeemojen vaihdellessa pakolaishankkeista WASH-hankkeisiin Afrikassa, Aasiassa ja Amerikoissa.
 
12/2018-03/2019 ZULU tekee Abilis Consultingin kanssa selvityksen vammaisinkluusiosta Reilun kaupan kukka- ja kahvifarmeilla Etiopiassa. 
 
11/2018 ZULU oli kouluttamassa järjestöjä Fingossa hankkeiden itsearvioinnista.
 
10/2018 ZULU oli kouluttamassa FIDAa vammaisinklusiivisesta kehitysyhteistyöstä Abilis Säätiön kanssa. 
 
9-12/2018 ZULU oli mukana toteuttamassa UM:n arviointikoulutusta verkkopohjaiseksi kurssiksi.
 
9/2018 ZULU oli kouluttamassa Tadzikistanin vammaistoimijoita itsearvioinnin eri menetelmistä Tadzikistanissa.
 
5-6/2018 ZULU toteutti Fiant Consultingin kanssa yhteistyössä Plan International Suomen globaalikasvatusohjelman 2015-2017 arvioinnin.  
 
5/2018 ZULU kommentoi suomalaisten kansalaisjärjestöjen hanketukihakemuksia ja antoi neuvontaa järjestöille Kepassa.
 
4-10/2018 ZULU fasilitoi Abilis Säätiön henkilökunnalle työpajoja, missä luotiin ohjelmalle muutosteoria, kirkastettiin tuloskehikko ja indikaattorit.
 
2-5/2018 ZULU koulutti UM:n henkilökuntaa ja kumppanijärjestöjä kurssilla ''Training in development evaluation'', erityisesti HR&GE-näkökulmista.
 
1-3/2018 ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle. Osallistavan kurssin lisäksi jokaisen ryhmän kanssa jumpattiin hankesuunnitelmat kuntoon ja valmistauduttiin hankematkoille, hanketeemojen vaihdellessa pakolaishankkeista WASH-hankkeisiin Afrikassa, Aasiassa ja Amerikoissa.
 
11/2017 Zulu kirjoitti vammaistyön hankesuunnitelman Tansaniaan ja Ugandaan Abilis Säätiölle. 
 
10/2017-2/2018 Zulu oli mukana Abilis Consulting Oy:n arviointitiimissä tekemässä loppuarviointia Fida Internationalin psykososiaalisen tuen ohjelmasta Itä-Afrikassa. 
 
10/2017 ZULU teki töitä Abilis Säätiölle liittyen Hilton Foundation Humanitarian Prize –kilpailuun. 
 
9-12/2017 Zulu oli kouluttamassa UM:n verkkokurssilla evaluoinnin tekemistä ja teettämistä HR&GE-näkökulmista.
 
9/2017 ZULU oli kouluttamassa Suomen Arviointiyhdistyksen tilaisuudessa 'Most Significant Change' -työkalusta.
 
7-8/2017 ZULU oli mukana arvioimassa kumppanijärjestöjen ohjelmatukihakemuksia osana ulkopuolista arviointitiimiä.
 
4-5/2017 ZULU jatkaa kumppanijärjestöjen ohjelmatuen uudistukseen liittyvän arviointimateriaalin tuottamista UM:lle.
 
2-5/2017 ZULU kouluttaa UM:n henkilökuntaa ja kumppanijärjestöjä kurssilla ''Training in development evaluation'', erityisesti HR&GE-näkökulmista. 
 
1-3/2017 ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle. Osallistavan kurssin lisäksi jokaisen ryhmän kanssa jumpattiin hankesuunnitelmat kuntoon ja valmistauduttiin hankematkoille, hanketeemojen vaihdellessa pakolaishankkeista WASH-hankkeisiin.
 
12/2016–2/2017 ZULU teki Intracin kanssa yhteistyössä arvioinnin Kepalle 'Evaluation of Kepa’s role in strengthening Southern civil societies 2010-2016 for Kepa, Finland'.  
 
11/2016 ZULU fasilitoi kumppanijärjestöille suunnatun ohjelmatuen uudistustyöhön liittyvän työpajan sekä tuotti ulkoministeriölle ohjelmatukeen liittyvää aineistoa.
 
10-11/2016 ZULU hoiti Vammaiskumppanuuden uuden globaalikasvatusmateriaalin markkinoinnin KYT-toimijoille, ainejärjestöille, lukioille, ammattikorkeakouluille sekä ammattioppilaitoksille Suomessa.
 
8-10/2016 ZULU hoiti Helsingin yliopistolla koulujen tiedekasvatukseen, digiosaamiseen ja lisäketodellisuuteen pohjautuvaa EU-hanketta.
 
9/2016 ZULU koulutti hankkeiden suunnittelusta sekä hankesuunnittelun eri työkalujen käytöstä Lähetysyhdistys Kylväjän hankehenkilökuntaa. 
 
9/2016 ZULU antoi Kepalle EU-hankeneuvontaa. 
 
5/2016 ZULU hoiti Vammaiskumppanuuden viestinnän Maailma kylässä -festivaaleille.
 
2-5/2016 ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle. Osallistavan kurssin lisäksi jokaisen ryhmän kanssa jumpattiin hankesuunnitelmat kuntoon ja valmistauduttiin hankematkoille, hanketeemojen vaihdellessa pakolaishankkeista WASH-hankkeisiin.
 
2/2016 ZULU suunnitteli ja toteutti hankesuunnittelukurssin Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteilijöille. Kurssilla tutustuttiin hankkeen käsitteeseen, hankesykliin, hankkeen toimintaympäristöön ja tehtiin sidosryhmäanalyysi. Ongelma-, tavoite- ja strategia-analyysien jälkeen rakennettiin hankkeille runko ja jumpattiin tavoitteita, tutustuttiin hankkeiden kestävyyteen, seurantaan ja arviointiin sekä indikaattoreihin. Hankeorganisaation, budjetin ja riskianalyysin jälkeen käytiin vielä läpi hankkeiden viestintää.
 
1-7/2016 ZULU koordinoi Helsingin yliopistolla koulujen tiedekasvatukseen, digiosaamiseen ja lisäketodellisuuteen pohjautuvaa EU-hanketta. 
 
1/2016 ZULU suunnitteli ja toteutti messumateriaalin uudesta globaalikasvatusmateriaalista Vammaiskumppanuus ry:lle EDUCA-messuille.
 
8-12/ 2015 ZULU hoiti viestinnän töitä Vammaiskumppanuus ry:lle. Nettisivut tehtiin selkokielisiksi ja esteettömiksi, ja järjestön viestiä kirkastettiin jäsenjärjestöjen kanssa syksyn tarinapajoissa.  
 
4-5/2015 ZULU kommentoi suomalaisten kansalaisjärjestöjen hanketukihakemuksia ja neuvoi järjestöjä Kepassa.
 
1-5/2015 ZULU hoiti viestinnän töitä Vammaiskumppanuus ry:lle. 
 

1-3/2015 ZULU teki loppuarvioinnin EU-hankkeesta ''Towns for Fairtrade in Finland and Estonia'' Reilulle kaupalle.

2/2015   ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle.

1-12/2015 ZULU hoitaa Helsingin yliopistolla kahta opetusalaan ja tvt-osaamiseen liittyvää EU-hanketta.

11-12/2014 ZULU toimi Vammaiskumppanuus ry:n viestinnässä juhlavuoden julkaisun, vammaiskumppanuuspalkintokonseptin sekä juhlaseminaarin toteutusten parissa.  

11/2014 ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, tavoitteiden muodostamista, hankkeiden kestävyyttä sekä seurantaa ja indikaattoreiden tekemistä.

10-12/2014 ZULU hoitaa Helsingin yliopistolla kahta opetusalan EU-hanketta.

9-12/2014 ZULU suunnitteli ja toteutti hankesuunnittelukurssin Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteilijöille.

9/2014 ZULU koulutti Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkostoa kuinka suunnitellaan tuloksellinen VGK-hanke.

8/2014 ZULU koulutti globaalikasvatushankekurssilla Kepassa kansalaisjärjestöjä kuinka VGK-hanke suunnitellaan ja budjetoidaan. Hankesykli ja hankkeen osa-alueet tavoitteineen käytiin osallistavine tehtävineen läpi.  

8/2014 ZULU fasilitoi FIDIDAlle vammaiskumppanuusohjelman itsearvioinnin.

6/2014 ZULU kävi fasilitoimassa Solidaarisuuden kehityspäivillä viestinnästä ja kommunikoinnista.  

4-8/2014 ZULU suunnitteli Solidaarisuudelle työkalupaketin, jonka avulla muutostarinoita voidaan käyttää systemaattisesti hyväksi kehitysyhteistyöohjelman tasa-arvovaikutusten seurannassa ja arvioinnissa. 

5/2014 ZULUA konsultoitiin uuden järjestön perustamisesta ja järjestön budjetoinnista. 

4-5/2014 ZULU kommentoi ja neuvoi suomalaisten kansalaisjärjestöjen hanketukihakemuksia Kepassa.

3/2014 ZULU kävi fasilitoimassa globaalikasvatus.fi - maailma koulussa -verkoston itsearvioinnin Kepassa. 

3/2014 ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, tavoitteiden muodostamista, hankkeiden kestävyyttä sekä seurantaa ja indikaattoreiden tekemistä.

1-2/2014   ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle.

11-12/2013 ZULU teki loppuarvioinnin Nuorten Voimaannuttamishankkeesta Senegalissa Suomen lasten ja nuorten säätiölle.

10/2013    ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, tavoitteiden muodostamista, hankkeiden kestävyyttä sekä seurantaa ja indikaattoreiden tekemistä.

10/2013 ZULU suunnitteli ja toteutti hankesuunnittelukurssin Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteilijöille. 

10/2013    ZULU kävi luennoimassa ''Kuinka kehitysyhteistyöalalle työllistytään ja miten päästä mukaan kehitysyhteistyöhön'' kehyviikoilla Turun yliopistossa.  

9 / 2013    ZULU koulutti globaalikasvatushankekurssilla Kepassa kansalaisjärjestöjä kuinka hanke suunnitellaan ja budjetoidaan. Hankesykli ja hankkeen osa-alueet tavoitteineen käytiin osallistavine tehtävineen läpi. 

9 / 2013    ZULU koulutti Kepan henkilökuntaa globaalikasvatushankkeiden kommentoinnissa ja arvioinnissa. 

4-5 / 2013   ZULU kommentoi ja neuvoo suomalaisten kansalaisjärjestöjen hanketukihakemuksia Kepassa.

3-4 / 2013   ZULU suunnittelee ja fasilitoi työpajoja UNDP:n ja Demo ry:n poliittisille nuorisojärjestöille suunnatussa seminaarisarjassa. Työpajat käsittelevät kehitysyhteistyötä, demokratiakysymyksiä sekä ilmastonmuutosta.

3 / 2013    ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, tavoitteiden muodostamista, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden tekemistä.

1-2 / 2013   ZULU suunnitteli ja toteutti englanninkielisen hankesuunnittelukurssin Sustainable Global Technologies -ohjelman studiokurssille Aalto-yliopistolle.  

12 / 2012 - 2 / 2013  ZULU teki väliarvioinnin Euroopan komission rahoittamasta Reilun kaupan edistämisyhdistyksen hankkeesta ''Towns for Fairtrade in Finland and Estonia''.

10 / 2012  ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, tavoitteiden muodostamista, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden tekemistä.

9-10 / 2012  ZULU kommentoi vinon pinon järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusta Kepan toimesta.

9 / 2012  ZULU suunnitteli ja toteutti hankesuunnittelukurssin Helsingin Yliopiston bio- ja ympäristötieteilijöille.

5-6 / 2012  ZULU teki töitä FIDIDAn viestintäsuunnitelman parissa.

4-5 / 2012  ZULU kävi läpi, kommentoi ja neuvoi suomalaisten kansalaisjärjestöjen hanketukihakemuksia toistakymmentä kappaletta.

3 / 2012  ZULU koulutti Kepassa UM:n hanketuen vuosiraportoinnista: millainen on hyvä raportti? Kurssilla käytiin läpi hankkeen seurantaa, vuosiraportin rakennetta ja vaatimuksia sekä keskusteltiin raportoinnin ongelmakohdista.

3 / 2012    ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, tavoitteiden muodostamista, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden tekemistä.

1-4 / 2012  ZULU tuotti sisällön kansalaisjärjestöjen hankehallinnon verkkopohjaiseen itseopiskelupakettiin Kepalle. 

10-12 / 2011   ZULU tuotti sisällön kansalaisjärjestöjen hankehallinnon verkkopohjaiseen itseopiskelupakettiin Kepalle.

10 / 2011   ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla tausta-analyysien tekoa, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden muodostamista.

9 / 2011   ZULU fasilitoi Demon strategiatyöpajapäivän erilaisin osallistavin menetelmin.

8 / 2011   ZULU kommentoi vinon pinon järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusta Kepan toimesta.

4-5 / 2011  ZULU kommentoi Kepan toimesta suomalaisten kansalaisjärjestöjen hanketukihakemuksia.

4 / 2011    ZULU kommentoi kenialaisen kansalaisjärjestön hankesuunnitelmaa paikallisen yhteistyön määrärahojen hakemista varten.

4 / 2011    ZULU koulutti sisäasiainministeriön PEPP III-hankkeen maahanmuuttajataustaisia järjestöjä kehitysyhteistyöstä, hankesyklistä, hankkeiden suunnittelusta sekä hanketuen hakuprosessista Tampereella.

3 / 2011    ZULU ideoi Museoviraston meriarkeologiseen 'Näkin Kengissä' -näyttelyyn yleisölle suunnattuja osallistavia näytttelytehtäviä.

3 / 2011    ZULU koulutti Kepassa UM:n hanketuen vuosiraportoinnista: millainen on hyvä raportti? Kurssilla käytiin läpi hankkeen seurantaa, vuosiraportin rakennetta ja vaatimuksia sekä keskusteltiin raportoinnin ongelmakohdista.

2 / 2011    ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden muodostamista.

11 / 2010   ZULU päivitti UM:n kumppanijärjestön verkkosivuja.

10 / 2010   ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua: tausta-analyysien tekoa, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden muodostamista.

9 / 2010     ZULUsta Veera jäi osittaiselle äitiyslomalle.

8 / 2010     ZULU koulutti, neuvoi ja kommentoi toistakymmentä järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusta Kepan toimesta.

6 / 2010     ZULU kommentoi ja muokkasi suomalaisen järjestön kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää EU-hankehakemusta (II vaihe).

4 / 2010     ZULU kommentoi ja muokkasi suomalaisen järjestön kansainvälisyyskasvatukseen liittyvää EU-hankehakemusta (I vaihe).

4 / 2010     ZULU toteutti Suomen Pakolaisavulle valtakunnallisen maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten kartoituksen huhti-kesäkuussa.

3 / 2010     ZULU toimi kouluttajana Kepan englanninkielisellä verkkokurssilla 'Designing NGO Development Cooperation Projects 2010' maalis-toukokuussa. Kurssilaiset tutustuivat kahden kuukauden aikana hankesykliin, hankesuunnittelun työkaluihin sekä hankkeiden budjetointiin, seurantaan ja arviointiin.

3 / 2010     ZULU koulutti Kepassa UM:n hanketuen vuosiraportoinnista: millainen on hyvä raportti? Kurssilla käytiin läpi vuosiraportin rakenne ja vaatimukset sekä keskusteltiin raportoinnin ongelmakohdista.

2 / 2010     ZULU fasilitoi työpajoja UNDP:n ja Demo ry:n poliittisille nuorisojärjestöille suunnatuissa seminaareissa helmi- ja maaliskuussa. Työpajat käsittelivät kehitysyhteistyötä, demokratiakysymyksiä sekä ilmastonmuutosta.

2 / 2010     ZULU koulutti Kepassa kahdella hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden tausta-analyysien tekoa osallistavin menetelmin, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden muodostamista.

1 / 2010     ZULU suunnittelee ja toteuttaa Sodan Oikeussääntöjä käsittelevän toiminnallisen lautapelin Suomen Punaiselle Ristille.

1 / 2010     ZULU muokkasi ja kirjoitti suomalaisen järjestön kolmivuotista hankesuunnitelmaa sekä päivitti loogisen viitekehyksen matriisit.

 
12 / 2009   
ZULU on neljän viikon joululomalla! Hyvää joulua kaikille!

12 / 2009    ZULU koulutti Hämeen Ammattikorkeakoulussa Lahdessa englanninkielisen kehitysyhteistyöopintojen luentokokonaisuuden 'INTEGRATING PARTICIPATORY APPROACH INTO PROJECT DESIGN'.

10 / 2009    ZULU koulutti Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla kehitysyhteistyöhankkeiden tausta-analyysien tekoa, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden muodostamista.

9 / 2009    ZULUsta Veera toimii kouluttajana Kepan englanninkielisellä verkkokurssilla 'Designing NGO Development Cooperation Projects 2009' syys-marraskuussa. Kurssilaiset tutustuvat kahden kuukauden aikana hankesykliin, hankesuunnittelun työkaluihin sekä hankkeiden seurantaan ja arviointiin.

9 / 2009    Tunnista tuntiin - päivä kerrallaan -niminen länsiafrikkalaisten naisten arjesta ja työstä kertova, ZULUn ja Zona Surin suunnittelema ja toteuttama näyttely avautui Helinä Rautavaaran museossa Espoossa. Näyttely seuraa naisten elämää aamun varhaisista tunneista iltapäivään. Se tuo esille todellisia henkilöhahmoja ja arjen tarinoita Burkina Fasosta, Guineasta ja Senegalista. Samalla näyttely valottaa naisten työn ja toiminnan taloudellista merkitystä Länsi-Afrikassa, globalisaation tuomien haasteiden keskellä.
                 
8 / 2009
    ZULU koulutti, neuvoi ja kommentoi lähes kolmekymmentä järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusta Kepan toimesta.

4 / 2009    ZULU veti kaksipäiväisen pienille järjestöille suunnatun hankkeiden seuranta- ja arviointikurssin Kepassa.

3 / 2009    ZULU ideoi Helinä Rautavaaran etnografiselle museolle tusinan verran koululaisille ja suurelle yleisölle suunnattuja osallistavia näytttelytehtäviä: "Valmista länsiafrikkalainen maapähkinäkastike pataan, katso televisiosta afrikkalaista rappia, kokeile soittimia, jauha jyviä huhmareessa, kanna pään päällä afrikkalaisittain..."

2 / 2009   ZULU toteuttaa Maailma kylässä -festivaalille neljän julkkistoimittajan globaaleja kysymyksiä käsittelevät haastatteluohjelmat toukokuussa.

2 / 2009   ZULU kouluttaa Kepassa hankesuunnittelun kakkoskurssilla tausta-analyysien tekoa, läpileikkaavia teemoja sekä hankkeiden seurantaa ja indikaattoreiden muodostamista.

2 / 2009   ZULU ja Zona Sur päivittävät Suomen pääkumppanimaiden sekä muiden yhteistyömaiden tiedot ja kirjoittavat maiden kehityksen haasteista ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston viestinnän yksikölle.

1 / 2009   ZULU kirjoittaa kehitysyhteistyön ohjelmaa suomalaiselle kehitysyhteistyöjärjestölle.

1 / 2009   ZULU toteuttaa Kuurojen Liiton EU-rahoitteisen kansainvälisyyskasvatushankkeen arvioinnin: ”Strengthening Estonian, Finnish and Swedish Development NGOs’ Awareness Raising and Advocacy Work and International Networking in the Context of EU Development Policy (FEST project)”. 

11 / 2008   ZULU koulutti Mikkelissä kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita järjestöaktiiveja. Kehitysyhteistyön perusteet, hanketuki samoin kuin kumppanuuden ja hankkeen perusteet tulivat osallistujille tutuiksi.

11 / 2008   ZULU koulutti Kepassa ensi vuoden etvolaisia hankesuunnittelun perusteista.

10 / 2008   Yhteistyö Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa jatkuu. ZULU työsti hankesuunnitelmaa sekä kirjoitti kasan hanketiivistelmiä.

09 / 2008   ZULU teki Suomen Somalia-verkoston arvioinnin Solidaarisuudelle.

09 / 2008   ZULU veti kaksipäiväisen pienille järjestöille suunnatun hankkeiden seuranta- ja arviointikurssin Kepassa.

08 / 2008   ZULU koulutti, neuvoi ja kommentoi vinon pinon järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustukihakemuksia Kepan toimesta.

06 / 2008   ZULU jatkaa yhteistyötä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa uuden hankesuunnitelman parissa.

05 / 2008   ZULU aloittaa yhteistyön Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa hankesuunnitelman merkeissä.

05 / 2008    ZS + ZU tuottama asiaohjelma Maailma kylässä -festivaalilla: Bettina Sågbom, Joonas Hytönen, Mirja Pyykkö ja Maarit Tastula haastattelivat vieraitaan ajankohtaisista kehityskysymyksistä.

04 / 2008    ZS + ZU toteuttavat afrikkalaisista naisista kertovan kiertonäyttelyn 'Tunnista tuntiin - päivä kerrallaan. Naisten arkea ja työtä Länsi-Afrikassa' Helinä Rautavaaran museolle. Näyttely valmistuu syyskuussa.

02 / 2008    Veera teki kenttämatkan Kehitysmaayhdistys Indigon hankkeeseen Guineaan Länsi-Afrikkaan helmikuussa. Matkan aikana ajettiin alas päättynyt ulkoministeriön rahoittama hanke sekä suunniteltiin kuluvan vuoden aktiviteetteja.

02 / 2008     ZS + ZU toteuttivat ranskankielisen koulutuksen maahanmuuttajajärjestöille kehitysyhteistyöhankkeiden perusteista Kepan toimesta. 

01 / 2008     ZS + ZU aloittavat yhteistyön Plan Suomi Säätiön kanssa. ZS + ZU hoitavat Planin rekisteröimisen EuropeAid:n rekisterityökaluun PADOR:iin.

12 / 2007     ZS + ZU jatkavat yhteistyötä ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston viestinnän yksikön kanssa. ZS + ZU kirjoittavat kehityksen teemoista: köyhyydestä, terveydestä, tasa-arvosta, tietoyhteiskunnasta, kaupasta, koulutuksesta, ilmastonmuutoksesta, muuttoliikkeestä, ihmisoikeuksista ja demokratiasta, maaseudusta ja ympäristöstä. 

11 / 2007     ZS + ZU jatkavat yhteistyötä Kepan kanssa. ZS + ZU vetävät Kepassa räätälöidyn kurssin HYKYlle kehitysyhteistyön perusteista: ''Ideoita kehitysyhteistyöhön: kyt-hanke, lähialuehanke vai jotain muuta?''

10 / 2007     ZS + ZU aloittavat yhteistyön Kepan Maailma kylässä -festivaalin kanssa. ZS + ZU toteuttavat neljän julkkishaastattelijan globaaleja kysymyksiä käsittelevät haastatteluohjelmat sekä ZS + ZU:n oman kehitysyhteistyön ennakkoluuloja ravistelevan ohjelman toukokuun 2008 festivaalissa.

10 / 2007     Zona Sur + Zulu jatkavat yhteistyötä ulkoministeriön kehityspolittisen osaston viestinnän yksikön kanssa. ZS + ZU kirjoittavat Suomen muiden yhteistyömaiden esittelyt, em. maiden kehityksen haasteista sekä erityisistä teemoista.
  
09 / 2007     
Zona Sur + Zulu jatkavat yhteistyötä Kepan kanssa. ZS + ZU vetävät kaksipäiväisen pienille järjestöille suunnatun hankkeiden seuranta- ja arviointikurssin.

08 / 2007     Zona Sur + Zulu aloittavat yhteistyön Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan kanssa. ZS + ZU hoitavat tiedotustuen hankeneuvonnan ja kommentoivat järjestöjen tiedotustukihakemuksia.

08 / 2007     Zona Sur + Zulu jatkavat yhteistyötä ulkoministeriön kehityspolittisen osaston viestinnän yksikön kanssa. ZS + ZU kirjoittavat Suomen pääkumppanimaiden esittelyt, em. maiden kehityksen haasteista sekä erityisistä teemoista.

06 / 2007     Zona Sur + Zulu jatkavat yhteistyötä ulkoministeriön kehityspolittisen osaston viestinnän yksikön kanssa. ZS + ZU kirjoittavat katsaukset Suomen kahdeksan pääkumppanimaan edistymisestä vuosituhattavoitteissa.

05 / 2007     Zona Sur + Zulu aloittavat yhteistyön ulkoministeriön kehityspolittisen osaston viestinnän yksikön kanssa. ZS + ZU suunnittelevat ja rakentavat Porvoon mahdollisuuksien torille UM:n osaston, sekä suunnittelevat ja toteuttavat osaston ohjelman: koululaisten bingopelin, vuosituhattavoitteisiin liittyvän pylvästehtävän sekä asiantuntijoiden teemahaastattelut.  

04 / 2007   ZULU perustetaan.

Yhteystiedot

Kehitysyhteistyötoimisto ZULU
Veera Pensala
Liisankatu 11 A 8
00170 Helsinki

etunimi@zulu.fi
+358 50 383 9282